Şirket Adı : Konya Çimento San. A.Ş.
Kuruluş Yılı : 1954
Yönetim Kurulu Başkanı : Mehmet DÜLGER
Genel Müdür : Hüseyin Burak AKIN
Sermaye Yapısı : PARFICIM SA (VICAT SA. Grubu) ( % 81,88 )
Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti. ( % 1,46 )
Diğer Hissedarlar ( % 16,66 )
Üretim Kapasitesi (yıl) : 2,15 milyon ton çimento
1,50 milyon ton klinker
Tesisler : 1 Çimento Fabrikası
Faaliyet Bölgeleri : İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri

        Şirketimizin kuruluş çalışmaları 1954 yılında 115 Konyalı işadamının öncülüğünde başlamıştır. Sermaye yetersizliği nedeniyle yatırım faaliyetleri bir süre duran kuruluşumuza T. Çimento San. T.A.Ş. ve T. İş Bankası’nın ortak olmaları sağlanmış ve 1963 yılında yaş sistem teknolojisi kullanılarak 200.000 ton/yıl çimento kapasitesi ile üretime başlanmıştır.

        1989 yılında özelleştirme kapsamına alınan kuruluşumuzda T. Çimento San. T.A.Ş.’nin %39,8 oranındaki hisseleri önce Kamu Ortaklığı İdaresine devredilmiş, daha sonra halka açılmıştır. 1991 yılında T. İş Bankası sahip olduğu kuruluşumuz hisselerini blok satışla dünyanın önde gelen çimento üreticilerinden Fransız VICAT Grubuna devretmiştir. VICAT Grubu şu anda kuruluşumuzda %81,88 iştirak payına sahiptir.

        Kuruluşumuzun artan talepleri karşılamakta zorlanması üzerine 1976 yılında kuru sistem üretim yapan ikinci tesisimiz faaliyete geçmiş ve çimento üretim kapasitemiz 600.000 ton/yıla çıkartılmıştır. 1986 yılında üretim maliyeti yüksek olan yaş sistem döner fırınımız tamamen devre dışı bırakılmıştır. Son yatırımlarımızla birlikte klinker kapasitemiz 1.500.000 ton/yıl, çimento öğütme kapasitemiz ise 2.150.000 ton/yıla ulaşmıştır.

        Hazır Beton faaliyetlerimiz, 30.06.2015 tarihinde Ana Ortaklığımızdan kısmi bölünme suretiyle kurulan, %100 sermaye payına sahip olduğumuz, bağlı ortaklığımız, Konya Hazır Beton San. Ve Tic. A.Ş. tarafından sürdürülmektedir.

BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Şirketin Sermayedeki Payı (%)
Konya Hazır Beton San. Ve Tic. A.Ş. Her türlü çimento mamulünü kullanmak suretiyle, hazır beton ve prefabrik yapı elemanlarının ara ve nihai ürünlerinin üretilmesi, imal edilmesi pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi. 100,00
Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti. Çimento ve sair yapı malzemeleri alım satım, nakliye ve işçilik hizmetleri. 99,00
Sigma Beton Laboratuvar. Hizm. Tic. Ltd. Şti. Yapı denetimi, standartlara uygunluk deneyleri, Ar-Ge. danışmanlık. 50,00
Çözüm Endüstriyel Atık İşleme San. ve Tic. A.Ş. Atık işleme ve ayrıştırma 50,00