Şirketimizin kuruluş çalışmaları 1954 yılında başlamış, 1963 yılında 200.000 ton/yıl çimento kapasitesi ile üretime başlanmıştır. 1991 yılında T. İş Bankası sahip olduğu şirketimiz hisselerini blok satışla dünyanın önde gelen çimento üreticilerinden çok uluslu VICAT Grubu'na devretmiştir. Son yatırımlarımızla İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük kapasiteye sahip çimento fabrikası olarak; klinker kapasitemiz 1.500.000 ton/yıl, çimento öğütme kapasitemiz ise 2.150.000 ton/yıla ulaşılmıştır. Şirketimiz İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 2004 yılı Türkiye’nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu içerisinde 324. sırada yer almıştır.

 


Şirketimiz, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinin kaliteli hazır beton gereksinimlerini 18 hazır beton tesisiyle karşılamaktadır. Hazır beton tesislerimizde kendinden yerleşen beton, şap betonlar, C 16’dan C 50’ye kadar çeşitli kalite ve standartlarda hazır beton ve hazır yaş sıva üretimi yapılmaktadır. Hazır beton sektöründe “Konya Çimento Hazır Beton” 180 personel, 27 adet beton pompası ve 120 adet transmikserden oluşan geniş araç filosuyla yüksek prestijli yatırım projelerinde söz sahibidir.

 

Deprem kuşağında bulunan ülkemizde inşaat sektöründe faaliyet gösteren herkesin yapı kalitesi bilincine sahip olması zorunluluğu ve bu konuda Konya Çimento’nun üstlenmiş olduğu sosyal sorumluluk gereği, üniversite ve sanayi işbirliği içerisinde konusunda uzman öğreticilerin bilgilerini paylaştıkları çeşitli eğitim programları, seminer ve toplantılar düzenlenmektedir. Bu organizasyonlara firma sahiplerinden mimar ve mühendislere, kamu görevlilerinden akademisyen ve üniversite öğrencilerine, inşaat usta ve kalfalarından tüketicilere kadar tüm kesimlerden katılım olmaktadır. Bu faaliyetlerini çağdaş pazarlama aktiviteleri ve müşteriye verilen önem çerçevesinde geliştirerek sürdüren Konya Çimento ayrıca, müşteri ve toplam kalite odaklı iş anlayışını hakim kılmak, etkin çalışma yöntemleri geliştirmek, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla tüm personelinin bilgi ve becerilerini arttırmaya yönelik çeşitli eğitim programları, seminerler, şenlikler gibi sosyal ve kültürel etkinlikler ile desteklemektedir.

ISO 9000 ve EC uygunluk belgeleri için tüm alt yapı çalışmaları tamamlanmış olup, ürünlerimizde CE işareti kullanımına ilerleyen günlerde başlanması planlanmaktadır. Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği’ne yönelik çalışmalarımız devam etmekte olup 2005 yılında alınan OHSAS 18001 belgesi bu konuya verdiğimiz önemin bir göstergesi olmuştur.

 

 

Fosil yakıtların çevre ve milli ekonomiye olumsuz etkileri, çimento üretiminde atık yakıtların değerlendirildiği sistemlerin kurulmasını gerektirmiştir. Doğal kaynakların korunması, çevreye yayılan karbondioksit miktarı ile atık bertarafının sağlanması yanında milli ekonomimize de büyük katkıları olan uygulama ile ilgili olarak gerekli yatırımların tamamlanmasını müteakip Çevre ve Orman Bakanlığından alternatif yakıt kullanım lisansı alınmış ve atık yakıt kullanımına 2005 yılı içerisinde başlanmıştır.

 

 

Fabrika sahamız etrafında halen devam etmekte olan ağaçlandırma çalışmalarımızla yaklaşık 85.000 adet çam, dişbudak, çınar, sedir, akçaağaç, iğde, meşe ve badem ağacı yetiştirilmiş olup fabrikamız bir koru içerisinde faaliyet gösteren örnek bir çimento tesisi haline gelmiştir. Fabrika sahasında bulunan taş ocaklarında malzeme temininin son bulduğu bölümlerde rehabilitasyon projesi yürütülmekte olup mevcut doğal göletlerin etrafında yeşil alanlar oluşturulmaktadır. Tüm hazır beton santrallerimizde de üretim faaliyetlerimiz çevreci sanayicilik ilkesiyle sürdürülmektedir. Ayrıca Konya’da, Takkeli Dağ ağaçlandırma projemizle de yaklaşık 3.000 adet çam fidanı toprakla buluşturulmuş olup fidan dikimine aralıklarla devam edilmektedir.