YATIRIMCI KÖŞESİ/BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Şirketimiz Bilgilendirme Politikası'nın ana hedefi; Ticari sır olmayan bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar ve diğer ilgili taraflara yönelik olarak en kısa zamanda, anlaşılabilir bir şekilde açıklanmasının sağlanmasıdır.